Sunday, 29 January 2017

Renungan.

FastabiqoulKhairat:
RENUNGAN UNTUK PENGEMBARA MENUJU ALLAH

Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan: “Engkau harus selalu mengawasi tanda-tanda anugerah yang diarahkan kepada dirimu oleh Tuhan yang Mahabenar, pengawasan-Nya atas dirimu dan kehadiran-Nya di dekatmu.

Engkau harus rela dengan kemiskinan, rela dengan kebangkrutan (iflâs), dan bahagia dengan yang sedikit sambil selalu menjaga diri di dalam batas-batas kelayakan.

Dengan kata lain, kau harus selalu mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya, dan menerima dengan sabar apa pun yang ditentukan bagimu oleh takdir.

Jika engkau menjadikan ini sebagai praktikmu dengan terus-menerus, maka hatimu akan menemui Tuhanmu dan engkau akan memasuki hadirat-Nya dengan sirr-mu.

Kemudian, apabila segala sesuatu diungkapkan, maka engkau akan melihat dengan mata keyakinan. Engkau akan mengalami jenis persepsi yang dirujuk oleh Amîrul Mu’minîn ʽAlî ibn Abî Thâlib k.w. ketika beliau mengatakan: “Bahkan jika tabir diangkat, keyakinanku tidak akan menjadi lebih besar.”

Ketika orang-orang bertanya kepada beliau: “Apakah engkau sudah pernah melihat Tuhanmu?” Beliau menjawab: “Aku tidak menyembah Tuhan yang belum pernah ku lihat.”

--Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Jala Al-Khathir

(Dipetik daripada facebook Ustaz Iqbal Zain)

📮Join Telegram Taman Orang Soleh
telegram.me/RiyadusShaliheen

No comments:

Post a Comment